Mobbing w pracy – co robić gdy jest się świadkiem lub ofiarą?

Mobbing to długotrwałe oraz uporczywe nękanie pracownika. Jest to zjawisko związane zarówno z przemocą fizyczną, jak i psychiczną. Ma ono na celu przede wszystkim zastraszenie oraz poniżenie konkretnego pracownika, a także izolowanie lub całkowite wyeliminowanie go z zespołu.

Jak radzić sobie z mobbingiem?

Mobbing nie koniecznie zawsze musi występować na linii pracownik-pracodawca. Bardzo często zdarza się, że bowiem, że osoba mobbingująca oraz ofiara znajdują się na tym samym poziomie w hierarchii zatrudnienia. Taka forma prześladowania może przejawiać się głównie w złośliwych oraz obraźliwych uwagach kierowanych w stronę konkretnej osoby, ośmieszaniu oraz zlecaniu czynności, które nie mają żadnego znaczenia. Mogą pojawić się także groźby oraz próby odizolowania danego pracownika od pozostałych. Każdy, kto czuje, że padł ofiara mobbingu powinien niezwłocznie zareagować na taką sytuację. Najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie tego faktu pracodawcy. Ważne, aby miało ono formę pisemną, gdyż może posłużyć później jako dowód. Jeśli jednak pracodawca nie wykazuje zainteresowania i nie reaguje na takie zgłoszenie można powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Warto także skonsultować tę sytuację z doświadczonymi prawnikami, których znaleźć można pod adresem https://www.bemwspolnicy.pl/. Przedstawią oni najlepsze wyjście z sytuacji. Każdy pracownik, który padł ofiarą mobbingu ma bowiem prawo walczyć o zadośćuczynienie pieniężne oraz odszkodowanie. Aby tak się stało konieczne jest złożenie pozwu do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *