Jak przebiega postępowanie mediacyjne?

Postępowanie sądowe powinno być zawsze ostatecznym rozwiązaniem w sytuacji, gdy dwie strony toczą ze sobą jakiś spór. Alternatywna, znacznie bardziej rozsądna metoda to mediacja. Opiera się ona na konstruktywnej rozmowie (pod okiem doświadczonego specjalisty), której celem jest znalezienie kompromisu satysfakcjonującego obu przeciwników. 

Spotkanie oko w oko jest niezbędne

Mediacja charakteryzuje się dobrowolnością, bezstronnością oraz poufnością. Musi być prowadzona przez całkowicie neutralnego mediatora zaakceptowanego przez obie strony sporu. Rozpoczyna się zawsze od kontaktu z fachowcem w celu ustalenia dokładnego terminu i zasad współpracy. Kolejnym etapem jest spotkanie wstępne mediatora z każdą ze stron osobno. Dopiero później następuje konfrontacja przeciwników, podczas której starają się oni ustalić w pełni zadowalające rozwiązanie. Takich spotkań może być kilka. Zwieńczeniem całego procesu jest podpisanie stosownej ugody lub wniesienie sprawy do sądu (jeśli mediacja nie przyniosła rezultatu). Profesjonalne usługi w zakresie mediacji świadczy m.in. kancelaria prawna: https://www.adwokatpolacik.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *