Jakie kroki należy podjąć w wyniku wybuchu pożaru w budynku?

Wybuch pożaru jest jednym z zagrożeniem, jakie może wystąpić w każdego rodzaju budynku. Niezwykle ważne jest właściwe postępowanie oraz podjęcie kroków, które pozwolą bezpiecznie go opuścić. Warto więc dowiedzieć się, jak należy zachować się w momencie wybuchu pożaru.

Zasady postępowania w przypadku wybuchu pożaru w budynku

W momencie zauważenia pożaru konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie innych osób, które znajdują się aktualnie wewnątrz budynku. W tym celu należy krzyknąć „pali się”, uruchomić ręczny alarm, a także powiadomić administrację budynku oraz straż pożarną. Podczas rozmowy z dyspozytorem należy podać takie informacje, jak miejsce pożaru, co dokładnie się pali, czy istnieje ryzyko zagrożenia życia i zdrowia oraz swoje imię i nazwisko. Słuchawki nie można odłożyć dopóki dyspozytor nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia. Kolejnym krokiem jest podjęcie samodzielnej próby zgaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, który znajduje się w pobliżu. Jeśli się to nie uda, a ogień rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany, trzeba niezwłocznie opuścić budynek najbliższą drogą ewakuacyjną. Z zasadami postępowania podczas pożaru powinny zostać zapoznane wszystkie osoby na co dzień przebywające w budynku podczas regularnych szkoleń z BHP oraz zakresu ochrony przeciwpożarowej. Bardzo ważne są także systemy bezpieczeństwa, w które musi być wyposażony każdy budynek. Do ich zamontowania konieczne jest znalezienie firmy, która oferuje usługę, jaką jest ochrona PPOŻ Warszawa to jedno z miast, w którym taką znajdziemy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *