Linie wysokiego napięcia i słupy energetyczne – z jakimi kwestiami wiąże się ich zakładanie

Prawny aspekt prac energetycznych 

Zakładanie linii energetycznych wysokiego napięcia związane jest z koniecznością dostosowania się do wielu kwestii prawnych. Przed rozpoczęciem projektowania linii energetycznych prowadzonych przez dane działki konieczne jest sprawdzenie trzeci rozdział ksiąg wieczystych tychże działek. Znajdują się tam informacje na temat służebności przemysłu. Jeśli mamy do czynienia ze służebnością przemysłu na danej działce, wówczas daje ona firmom energetycznym możliwość podjęcia prac związanych z budową sieci energetycznych. W innym przypadku właściciel, na działce którego powstała sieć energetyczna będzie mógł dochodzić swoich praw oraz żądać stosownego w kwocie odszkodowania.

Odszkodowania za słupy energetyczne na działce

W przypadku braku zapisu o służebności dla przemysłu w księdze wieczystej działki właściciel ma prawo otrzymania odszkodowania. Dotyczy to także sytuacji, kiedy na działce nie znajduje się słup energetyczny, a jedynie przebiega linia wysokiego napięcia. Szerokie wsparcie w zakresie dochodzienia odszkodowania i swoich praw uzyskać można m.in. na stronie https://www.nihil-obstat.pl/odszkodowania-za-slupy-linie-energetyczne-wysokiego-napiecia-gazociag/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *