Zasady spłaty kredytu studenckiego i możliwości zwolnienia ze spłaty

Kredyt studencki to rozwiązanie finansowe pozwalające żakom na zasilenie ich konta dodatkową gotówką w systemie comiesięcznym. Jest to produkt finansowy stworzony w celu ułatwienia młodym ludziom zdobycia pożądanego wykształcenia wyższego. Kredyt studencki charakteryzuje się korzystniejszymi warunkami niż inne kredyty konsumenckie. Spłata części jego odsetek jest finansowana przez Państwo.

Jak wygląda spłata kredytu przeznaczonego dla studentów?

Z kredytu studenckiego naprawdę warto skorzystać. Możliwość taką mamy m.in. poprzez stronę https://adakcompany.pl/. Wypłacany jest on w comiesięcznych transzach, których wysokość określona jest w umowie. Spłata rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Wysokość spłacanej raty to połowa wysokości wypłacanej nam transzy. Okres spłaty natomiast analogicznie będzie dwa razy dłuższy od czasu, przez który kredyt pobieraliśmy. Istnieje również możliwość zwolnienia ze spłaty w ściśle określonych przypadkach. Jeżeli należymy do grona najlepszych studentów, może on zostać umorzony w całości bądź w części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *