Podstawowe wyposażenie sali szkoleniowej

Sale szkoleniowe są bardzo potrzebne. Wykorzystywane często, nie zawsze spełniają się prawidłowo ze względu na ubogie wyposażenie. Każda sala szkoleniowa powinna być wyposażona w komputer i projektor, które ułatwią prezentowanie i objaśnianie treści. Każda sala powinna być odpowiednio wygłuszona oraz powinna zawierać stosowne nagłośnienie oraz mikrofon, dzięki któremu prowadzący szkolenie będzie słyszalny w każdej części sali. Zawsze należy pamiętać o zapewnieniu stolików i wygodnych miejsc siedzących. Prowadzący powinien znajdować się na niewysokim podwyższeniu, dzięki któremu będzie zauważalny z każdego miejsca w sali. Warto zapewnić wodę, długopis oraz kartki papieru dla osób zgromadzonych na szkoleniu. Należy pamiętać o dobrym oświetleniu, które jest niezbędne na takiej sali szkoleniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *